YENİ NESİL KATALOG PROGRAMLARI

Share and Enjoy !

Shares

Hedef Haritalama

Hedef belirlemenin öneminin farkına vardırmak
Başarının evrensel yasalarını kavratmak
Kendine inanç ve güven duygusunu geliştirmeye yardımcı olmak
Hedef Belirleme sistemini deneyimletmek ve öğretmek
Birey ve grupları düzenli olarak aksiyon planları ve Hedef Haritası yaratabilmeleri için güçlendirmek

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Hikayeleştirme

Bir olayı, durumu veya bir şirketin kişinin tarihçesini hikayeleştirme unsurlarını kullanarak daha keyifli ve akışta kalıcı olarak anlatabilme becerisinin kazanılması hedeflenmektedir.

Özellikle yöneticilerin katılması tavsiye edilir.

Sürdürülebilir Başarı için Tutku ve Azim

Sürdürülebilir yüksek başarı için hem motivasyon hem de vazgeçmeden devam edebilmenin gerektiğini biliyoruz. Bu programda, katılımcıların sahip oldukları yeteneklerin ötesinde performans sergileyebilmeleri için dört ana alanda pratik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Çeviklik Dünyasında İş Birliği Geliştirmek

Çeviklik manifestosu, projelerin her aşamasında ürün/hizmet ve müşteri ile sürekli etkileşim içinde olan yetkin ve motive bir ekip üzerinde yoğun bir şekilde odaklanmaktadır. Bu işbirlikçi, müşteri odaklı görüşün bir sonucu olarak, çeviklik, daha hızlı süreç odaklı yaklaşımını değil daha hızlı işbirlikleri oluşturma becerilerini gerektirir. Çevik iş birlikleri geliştirmek, bu tür yinelemeli ve hızlı tempolu bir ortamda önemli bir liderlik yetkinliği olarak karşımıza çıkıyor.

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Bilinçdışı Önyargılarımızı Kırmak

Yöneticiler her gün eksik bilgi ve kısıtlı kaynaklarla milyonlarca doları ve yüzlerce insanı etkileyecek zor kararlar alırlar. Yine de bu kararlar çoğunlukla, ilgili ve güvenilir verileri bilgiye dönüştürerek değil, kurumsal politikalar, hiyerarşi veya ikna edici şahıslar aracılığıyla gerçekleştirilir. Ancak gerekli veriler hazırda olmadığında veya hangi bilgilerin önemli olduğu ve nelerin olmadığı açık olmadığında bile yöneticileri ve karar vericileri birbirlerini zekice zorlamaları, uyumu yakalamaları ve zihinsel modelleri de kullanarak birbiriyle çelişen alanlar olsa bile anlaşmaya varabilmek için karar verme yöntem/araçlar kullanmalarını ve yaklaşımlar geliştirmelerini kolaylaştırmak için kurgulanmıştır.

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Uzaktan Takımları Yönetmek

Uzak / sanal takımın performansını arttıracak ve motivasyonunu üst seviyede tutacak liderlik donanımının kazandırılması; takım içinde güven ortamını yaratacak sağlam bağlantıların kurulması için yapılması gerekenlerin kavranması

Mevcut durumda sanal takım yönetenler veya sanal takım liderlik rolüne geçmesi planlanan yöneticiler katılabilir.