chro

3 haziran Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Cenk Akıncılar

CHRO buluşmalarının ilk konuğundan bize kalanlar…

 • Güncel krizde insana yatırım yapan firmalar ayrıştı.
 • QNB Finansbank’ın analitik yönü dijital dönüşüm için farklı fırsatlar sundu.
 • Çeviklik ve açık iletişim, şirket ve müşteriler için bir güven ortamı sağladı.
 • Gelişmenin yolu, sorgulayan ve yenilikçi bakan çalışanlar ve bunu destekleyen kültürden geçiyor.
 • Çeviklik, adaptasyon becerisi ve nitelikli karar alma önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak.

10 haziran Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Şengül Arslan Demircan

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Bu süreçte “insan olma ortak paydasının” önemini tekrar gördük.
 • Bir Toplum 5.0 Laboratuarı içinde yaşıyoruz.
 • Şişecam, “Kökler ve Kanatlar Dijital Dönüşüm Programı” ile yola önceden çıktı.
 • Yeni dönemde “Değer Zinciri Yapısını” baştan düşünmek ve global düzeyde hayata geçirmek öncelik olacak.
 • Yeni yetkinliklerin adaptasyonu sürecinde “deneyimleme” aşaması önemini sürdürüyor.

17 haziran Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Birsen Çevik Akgünlü

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Tüketicilerin harcama ve tüketim alışkanlıkları değişti.
 • Ezberlerin bozulduğu ve uçtan uca giden bir dünyada önemli olan değişime adapte olabilmek!
 • Pandemi döneminde kurulan Kriz Yönetim Ekibi’nin başarı ve Agile Marketing tecrübesi “Kurumsalın Start-up Testi” oldu!
 • Ayaklarımızı bastığımız zeminde değişimler yaşandı:
  Dijitalleşme
  Liderlik Yetkinlikleri
 • Mey Diageo, dijital dönüşüm sürecinde sektöründe öncü bir rol hedefliyor.

24 haziran Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Burhan Çakır

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Son üç aydaki olağanüstü durgunluk sonrası, Haziran ayı itibariyle güçlü bir iç talep ve iyimser bir hava oluştu.
 • Pandeminin etkisi ve teknolojinin katkısı ile Uzaktan Çalışma, Paylaşımlı Çalışma gibi yeni çalışma şekillerinin iş hayatına kalıcı şekilde gireceği görüldü.
 • “Tofaş Mission Impossible” ekibinin etkin saha yönetimi ve sürekli ve şeffaf iletişim ile duyulan kaygı seviyesi yönetilebildi.
 • Gündemde olan dijitalleşme, çevik dönüşüm ve çalışan deneyimi adımları hızlıca atılmaya başlandı.
 • Başarı ile yürütülen Koçluk ve Mentorluk süreçleri pandemi sonrası online ortama geçirildi.

1 temmuz Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Berrin Yılmaz

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi döneminde belirsizlik ve paradokslar ile çalışmaya alıştık ve birbirimizden de öğrendik.
 • Belirsizliği insani ve operasyonel boyutta yönetmek için hibrit çalışma modelleri hızlı bir şekilde hayata geçirildi.
 • Bu dönemde çeviklik, esneklik gibi farklı liderlik becerilerinin ve karar verme yetkinliğinin ön plana çıktığı görüldü.
 • Elliye yakın lokasyonu verimle yönetirken çalışma şekillerini dijitalleştirmenin önemi net bir şekilde ortaya çıktı.
 • Değer yaratma ve maliyet tasarrufu stratejilerinin kıymetinin daha da arttığı bir döneme girdik.

8 temmuz Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Bülent Bayram

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Global firma olmanın avantajıyla, İspanya ve İtalya örneklerine de bakarak plan ve senaryolar hazırdı ve kriz iyi yönetildi.
 • Her hafta farklı bir fonksiyonun geleceği masaya yatırıldı ve yeni dönemin İş Modeli Haritaları çıkarıldı.
 • İnsan Kaynakları Bölümünün liderliğinde psikolojik güvenlik odağı ile çalışanların adaptasyonu hedeflendi.
 • Çıktıların ve kritik başarı göstergelerin önceliklendirildiği cesur ve vizyoner liderlik ihtiyacı ön plana çıktı.
 • Yöneticilerin siyah ekran sendromunun farkında olarak çalışanlarına daha fazla esneklik ve hoşgörü göstermesi gerekiyor.

22 temmuz Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Funda Temoçin

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi ile hayat hızlı oynatma tuşuna basılmış gibi aktı.
 • HSBC’nin bu dönemde önceliği çalışanları oldu ve globalde “Smart Work” iş modeline geçmeye başladı.
 • Pozitif psikolojiyi temel alan “En Sağlıklı İnsan” sistemi ile potansiyeli açığa çıkarma yolculuğu devam ediyor.
 • Performans Yönetimi önümüzdeki dönemin en öncelikli konularından birisi olacak: ilk adım performans kelimesinin tekrar tanımlanması
 • Yeni dönemin liderinin becerileri ve ekiplerini yönetim şekli değişti: yetkilendiren, empati kuran ve bağ kurabilen

29 temmuz Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Buket Çelebiöven

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • VUCA’yı sonuna kadar yaşadığımız; bilinmez, ezber bozan ve müşteri beklentilerinin değiştiği bir dönemdeyiz:
  tercihler daha bilinçli
  hijyen öncelikli
  e-ticaret odaklı
 • Arçelik yeni döneme özel online hackathon “Hack The Normal” ile yeni fikirleri bir araya getirdi.
 • Güven ve şeffaf iletişim odaklı yaklaşım ile ilk günden itibaren çalışanların yanında olundu.
 • Dijitalleşme ile uzaktan çalışma ve verimlilik odak noktasında Performans ve Yetenek Yönetimleri tekrar tanımlanacak.
 • Geleceğin Liderleri; empatik, katılımcı, yetkilendiren ve geri bildirim veren kişiler olacak.

5 ağustos Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Burcu Akar Kuyucu

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi süreci, kuvvetli dijital yetkinlik alt yapısı sayesinde ve “halden anlama” odağı ile başarı ile yürütüldü.
 • Online kanallardan Uzaktan Tanıtım Faaliyetlerine ara verilmeden devam edildi.
 • Çalışanların ve ailelerinin sağlığı ve hizmet verilen sağlık personelinin güvenliği ön planda tutuldu.
 • Birliktelik ve aidiyet duygusunu ön plana çıkartacak şirket içi aktiviteler ile aile olma duygusuna yatırım devam etti.
 • Fayda ve Hasta Odağı ile kurgulanmış Performans Yönetimi Sistemi, pandemi sürecinde çalışanlar lehine esnetildi.

12 ağustos Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Yavuz Elkin

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi süreci, bilinen bir çok ana trendi ortaya çıkardı: Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme, Endüstri 4.0 vb.
 • Denizbank, Mayıs ayından itibaren “Nefes Kredisi” gibi ürünlerle şubelerden ve uzaktan hizmet vererek normalleşmeye başladı.
 • 2017’den beri kullanılan “Agile bir İK” olma vizyonu üç odaklı:
  1. Dijitalleşme 2. Optimizasyon 3. Deneyim
 • Bu dönemde kaygıları yönetmek için; serin kanlı olmak, güven vermek, dayanıklı olmak ve hızlı karar almak gerekli.
 • Teknoloji üreten ve ihraç eden bir banka olarak, Akvaryum Kuluçka Merkezi ile Fintech’ler ile bir ekosistem yaratılacak.

19 ağustos Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Sibel Uğur

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi döneminde yaşanan talep değişimleri, yüksek teknoloji   ve çevik yaklaşım sayesinde başarıyla yönetildi.
 • Bir Kültür Değişimi sürecine girdik: Dijitalleşme, Uzaktan Çalışma, Gig Ekonomi gibi konuları canlı bir şekilde yaşadık.
 • Bu dönemde; dijital yatkınlık, hızlı karar alma, delegasyon ve inisiyatif alma konusunda iyi olan çalışanlar ön plana çıktı.
 • Performans Yönetimi ve Yetenek Yönetim Sistemi Nisan ayından itibaren yenilendi ve önemi artan “iç motivasyon” başlığı eklendi.
 • Önümüzdeki dönemde hızlı kazanım getirecek dijitalleşme projelerinin sayısı ve etkisinin artması bekleniyor.

26 ağustos Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Pınar Anapa

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Sektör olarak en başa sağlık ve tedbiri koyduk, ama bir yandan da iş ve hizmet sürekliliğini sağladık.
 • Dijitalleşmeye yapılan yatırımın test edildiği bir süreç yaşadık: Teknolojik alt yapı ve iş yapış şekillerindeki hazırlık bu hızlı geçişe yardımcı oldu.
 • 5 yıldır devam eden “Yeni Nesil Akbank” dijital dönüşüm programı üç odaklı: teknoloji, insan ve kültür
 • Jenerasyonlardan bağımsız, beklentiler aynı, ama ifade ediş şekilleri farklı. Pandemi sonrasında beklentilerin değişmesi de mümkün olabilir.
 • Önümüzdeki dönemde; kendisini ve ekibini belirsizlik dalgalarının üstünde taşıyan liderlerin farkı belli olacak.

2 eylül Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Ebru Taşcı Firuzbay

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi sürecinde bir sağlık seferberliği ile ana ilkeler yaşatıldı: Basiretli ve Danışman Bankacılık
 • Merkeze; samimi, içten ve şeffaf iletişimi koyarak, kaygı ile ortaya çıkabilecek güven kaybına izin verilmedi.
 • Bu dönemde “uzaktan çalışma tecrübesi” bankacılık sektörü için önemli bir kazanım oldu.
 • Ön plana çıkan yeni liderlik yetkinlikleri: belirsizlikle başedebilen, empatik, ilham veren ve cesaretlendiren
 • Kurum kültürü ve değerlerin önemi ön planda tutularak hem çalışan, hem de müşteri mutluluğu sağlandı.

9 eylül Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Züleyha Büyükyıldırım

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Önce sağlık diyerek pek çok aksiyon alındı: hijyen, uzaktan çalışma, koruyucu ekipmanlar, kıyafet serbestliği, ulaşım desteği
 • Dijital ve mobil platformlar üzerinden çalışanlara ve müşterilere uzaktan erişim sağlayarak iş sürekliliği sağlandı.
 • Periyodik ve şeffaf iletişime ağırlık vererek, kaygı ve korku duygularının önüne geçildi ve güven duygusu aşılandı.
 • JEST Çalışma Modeli ile uzaktan çalışma ve esnek çalışma fırsatı kalıcı hale getirildi.
 • Yeni lider; kaygıyı yöneten, soğukkanlı kalan, değişime adapte olan ve empatik (gözü hedefte, kulağı insanda)

16 eylül Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Melis Tunaveli

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Pandemi döneminde, kararların ve aksiyonların çevik bir şekilde alınması ve hayata geçirilmesi gerekti.
 • Tüketici davranışları temellerini korudu, ancak satış kanalları ve tüketim mekanları değişti.
 • “Hayatı Devam Ettirmek” hedefi ile üretmek & satmak süreçlerine Hız ve Yaratıcılık eklendi.
 • Güçlü Liderlik ve Kültürün sağladığı şeffaf iletişim ile çalışanlarda güven duygusu ve bağlılık sağlandı.
 • Eğitim ve Yetenek Gelişim programları, sanal platformlarda devam etti ve hem çalışanlara, hem de öğrencilere hizmet verdi.

30 eylül Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Hakan Timur

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Megatrendler ve araştırmaların ortak paydası:
  • Ekonomik Güç Dengesinde Kayma • Sosyal Değişim • Kentleşme • Teknolojik Dönüşüm • Sürdürülebilirlik
 • Sağlıklı İletişim ve İnsana Yatırım programları sayesinde birbirimize daha da yakın olduğumuz bir dönem yaşıyoruz.
 • Değişim kaçınılmaz iken stratejileri etkileyen dört ana nereye? sorusu:
  • İnovasyonlar • Küresel yatırımcılar • Yazılım dünyası • Bilim dünyası
 • Sabancı Holding Strateji Evinin temelinde insan bulunuyor. Stratejik önceliklerin yanında odaklanılan iki ana konu:
  1. İşin geleceğine (Future of Work) adaptasyon 2. Sürdürülebilirlik
 • Önümüzdeki döneme adapte olabilmek için önemli iki yetkinlik; Öğrenme Becerisi ve Dayanıklılık (Yılmazlık)

7 EKİM Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Emine Kurt

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • 120 yıllık bir geçmişe sahip bir firma olarak bu zor dönemde tecrübeler dijitale taşınarak güçlü kaslardan fayda sağlandı.
 • Pandemi dönemini “yeni anormal” olarak adlandırmak ve tüm hayatların eve sıkıştığı bu dönemi normalleştirmek hedeflenmeli.
 • Bu dönemde ön plana çıkan yetkinlikler;
  • empati • dinleme becerisi • iletişim yetkinlikleri • koçluk
 • Yeni dünyada rolleri yeniden tanımlamak ve sınırları doğru çizmek akıl ve ruh sağlığı açısından çok daha önemli olacak.
 • Önümüzdeki dönemde; birbirimize güvenmeyi öğrendiğimiz bir hibrit modelde kültür ve değerler kalplere yazılmalı.

4 kasım Çarşamba | 2020

Aziz Emre Günel & Sibel İnal Kaya

CHRO buluşmalarından bize kalanlar…

 • Önceliği çalışan sağlığı olarak belirleyerek, pandeminin ilk gününden itibaren teknolojik altyapının yardımıyla uzaktan çalışmaya geçildi.
 • İnsan Kaynakları (İK) hizmetleri hızlıca online platformlara geçti.
  • işe alım • değerlendirme merkezi • eğitim ve gelişim faaliyetleri
 • Performansın önüne potansiyelin geçeceği yeni dünyada iki önemli başlık ön plana çıkıyor: Yeni Yetkinliklerin Kazanımı Liderliğin Yeni Tanımı
 • İK Stratejik İş Ortağından beklenenler;
  • İş Zekası Uzmanı Olma • Çalışanı İyi Tanıma • Veriyi Kullanma • Destek Verme
 • En az Değerler ve Kurum Kültürü kadar önemli olan bir başlık olan Çeşitlilik alanında da öncülük hedefleniyor.