İŞ ODAĞINI GÜÇLENDİREN PROGRAMLAR

Share and Enjoy !

Shares

Insights Best Selling

Satış ekibinin satış yetkinliklerinin dünyanın en iyi satış ölçümleme ve yönetim yaklaşımı olan Insights Discovery modeli içinde yer alan etkili satış tekniklerinin altı adımına göre değerlendirilmesi takımın kendini büyük resimden görebilmesini sağlayacak, aynı zamanda da güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesini desteklerken, satış arttırıcı davranış değişikliğini oluşturacaktır.

Bu program tüm seviye satış ekipleri için uygundur.

Tasarım Düşüncesi

İşbirliği ve Yaratıcı Düşünce Yapısıyla Bir Araya Getirerek Farklı Disiplinleri Bir Araya Getirerek, Gündemdeki Konulara Merkeze İnsanı Alarak Pragmatik Çözümler Üretme Ve Uygulamaya Taşıma Pratiği Kazanılması

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Strateji Odağı

Analitik düşünme becerileri geliştirmek,
Etkin planlama ile işleri doğru yönetmeyi desteklemek,
Etkili sonuçlara ulaşmak için doğru karar almayı desteklemek

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Girişimcilik ve Yaratıcılık

Girişimciliği bir hayat tarzı olarak benimsemeye ve benimsetmeye yarayacak bir bakış açısını interaktif bir şekilde ortaya koymak,
Yaratıcılığın önündeki engellerin belirlemek,
Bu engellerin aşılmasına için yenilikçi fikirleri geliştirmeye destek olmak

Her seviyedeki kurumsal çalışanlar katılabilir.

Etki Yaratan Projeler

Katılımcıların proje yönetiminde önemli olan aşamalar anlayarak yaklaşım geliştirmelerini sağlamak
Başarılı ve başarısız olan projelerin nedenlerini kavramak
Proje süresince karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelecek yaklaşımlar geliştirmek

Her seviye için uygundur.

İş Dünyasına Yön Veren Trendler

Değişen dünya düzeninde organizasyonu başarıya götürecek sonuçlara ulaşmak için dinamiklerin doğru anlamlandırılması
Stratejik bakış açısıyla etkin analiz yaparak planlama oluşturulması
Yenilikler ve yeni dönem gerekliliklerinin farkında olunması

Her katılımcı seviyesi için uygundur.