Serhan Berker

“Neredeyse eğitiminin tamamını Türk kültürü yanısıra farklı yabancı kültürlerde almış ve 38 yıllık iş hayatının büyük bir bölümünde çok uluslu ve büyük Türk şirketlerinde çalışmış biri olarak hedefim global iş hayatında edindiğim yoğun saha tecrübesini Türkiye’ye ve Türk şirketlerine aktarmak, bu şirketlerin ve çalışanlarının global bir oyuncu olmasına ve hakettikleri konuma ulaşmalarına katkıda bulunmaktır.”

Özgeçmiş

1987 yılında Profesyonel Turist Rehberi olarak başladığı iş hayatında 1993 yılında İktisat Bankası ile Finans sektörüne geçiş yapmıştır. Çalıştığı tüm sektörlerde sektörün büyüme ve gelişme dönemlerine denk gelmesi nedeniyle bir çok yeniliğin Türkiye’ye getirilmesinde ve uygulamaya geçişinde aktif rol almıştır. AXA Assistance’da çalıştığı  dönemde 3 yıl boyunca Brüksel merkezli 15 ülkede mukim AXA şirketlerinin  konsolidasyon sistemini yönetmiştir. 2006 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesini müteakiben TTNET’nin Mali İşler ve Finans Bölümlerini kurmuştur. Son olarak 2018 yılında SONY Media grubunun Türkiye  CFO’luğu  görevinden emekli olmuştur.

Profesyonel olarak çalıştığı dönemde UZAN Grubunda 65 şirketin SAP‘ye geçişinde, TTNET’in SAP geçişinde, AXA Assistance grubunda 15 ülke şirketlerinin Oracle Financial üzerinde ortak Muhasebe server’ına geçişinde yönetici kademesinde görev almıştır. Gerek profesyonel  yaşamı sırasında gerekse danışmanlık hayatında bir çok şirkete yatırım projelerinde, strateijk yapılanma ve yönetiminde destek vermiştir. Çalıştığı çeşitli şirketlerde CFO görevinin dışında ayrıca HR ve IT departmanlarının yönetim sorumluluğunu da taşımıştır.

Pandemi öncesinde Kent ve İstinye üniversitelerinde CFO sertifika programı açmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü ve Pamukkale üniversitelerinde PMI onaylı Proje Yönetimi ve İş Analizi dersleri vermiştir. 17 yıllık Mali Müşavir olarak halen TURMOB’un Bağımsız Denetim, Finansal Analiz eğitmenlerindendir. 

2018 yılından bu yana çok çeşitli Yerli ve Yabancı şirketlere danışmanlık yapmakta ve uzmanlık alanlarında eğitimler vermektedir.

Serhan Berker Avusturya Lisesi mezunu olup, lisansını Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlayarak, Preston Üniversitesi Alabama’da Executive MBA’ini bitirmiştir.

Uzmanlık Alanları

 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Problem Çözme
 • Finansal Yönetim
 • Sürdürülebilirlik
 • Proje Yönetimi
 • İş Analizi
 • Liderlik
 • Finans & Muhasebe
 • Dijital Dönüşüm
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Finansal Okur Yazarlık
 • Bağımsız Denetim
 • Finansal Analiz

Bugünlerdeki İlgi Alanları

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda destek olmak, modern yönetim ilkelerini ve yaklaşımlarını paylaşmak, VUCAP/BANI dünyasında  esnek, çevik ve dayanıklı yönetim anlayışınının oluşmasına katkıda bulunmak, güncel sürdürülebilirlik yaklaşımını şirketler boyutunda farkındalık sağlamak.