Ahmet Eryılmaz

Danışmanlığı bir meslek değil; sanatım, kendimi gerçekleştirme alanım olarak görüyorum. Her durum kendine özgü; benim öncelikle ihtiyacı tam anlama sorumluluğum var. Bana iyi aktarılmayabilir, hatta bilemeyeceğim gerekçelerle kasıtsız olarak örtülü anlatılabilir, sorarak ona ulaşmalıyım. İkinci görevim de, o ihtiyacın üzerinde çalışmak; araştırıp yeni bilgiler öğrenmek, belki deneyimlerimden yararlanmak, yaratıcılığımı kullanıp yeni çözümler üretmek. Burada deneyim, çözümün bileşenlerinden sadece birisi. Gerekirse olduğu gibi kullanırım, gerekirse sadece esinlenirim. Danışmanlığın artı değeri, işte bu tasarım odaklı emek. Onun için sadece know-how değil, danışmanın kimliği de önemli.

Resume

Ahmet Eryılmaz, bugün, insan kaynakları alanının en kıdemlilerinden.

Saint-Benoit’dan sonra, Aix-en-Provence’da (Fransa) başladığı hukuk eğitimini İstanbul Hukuk’ta yüksek lisansıyla tamamladı. İlk işi Garanti Bankası’nda avukatlıktı. Yıl 1980.

Avukatlık sadece 4 yıl sürdü; sonraki 40 yılı eğitim ve insan kaynaklarıyla geçti.

90’larda; İnterbank ve İktisat Bankası’nın kuruluş yıllarında eğitim yöneticisi, Renault’nun İK müdürü, İbrahim Betil döneminde Bank Ekspres’in ilk İK’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

2000’lerde; Açık Radyo’da program sunucusu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk derneği başkanı, Koç Holding’in o dönemde eğitim şirketi İDEA ile işbirliğiyle Covey’in 7 Alışkanlık eğitiminin -eğitici eğitimini Stephen Covey’den almış- sertifikalı eğitmeniydi.

2010’ların ikinci yarısından sonrası MCT dönemi.
Bugün MCT’nin özel tasarım projelerinde konuşmacı ve İK Zirvesi’nin küratörü.

Areas of Expertise

 •  Yönetim/icra kurullarının profiline özgü işleyiş süreçleri
 • C seviye yöneticilere kişisel danışmanlık
 • Grup şirketlerinde kurum içi zirve organizasyonu
 • Birleşme devralmalarda yeniden yapılandırma
 • İlk defa oluşturulan yeni işlere kurum içinden ekip seçme
 • Süreç geliştirme amaçlı iç denetim kontrol noktaları belirleme
 • Müşteri şikayet/itiraz/istekleriyle uyumlu eğitim ihtiyaç planlaması
 • Kurumsal web siteleri ve sosyal medyası için gölge yazarlık
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri danışmanlığı

Current Interests

 • MCT İK zirveleri için içerik ve konuşmacı seçimi
 • Dijital ve hibrit çalışma kültürleri analizi
 • İK fonksiyonunun dönüşümü